Onze expertise

  • Confinant heeft een ruime ervaring met het uitvoeren van jaarrekening controles en aanverwante dienstverlening. Confinant beschikt over een vergunning voor het verrichten van wettelijke controles uit hoofde van de Wet Toezicht Accountantsorganisaties (WTA).

Audit & Assurance

  • Jaarrekeningen
  • ISAE 3402 Type 1 en 2
  • Fusies, splitsingen, omzettingen
  • Prospectussen
  • Vermogensopstellingen
  • Specifiek overeengekomen werkzaamheden

Accounting Advisory

  • Accounting position papers
  • GAAP conversies
  • Audit readiness

Wilt u meer informatie over onze diensten Neem dan contact met ons op